Pemeliharaan Ayam Petelur Fase Grower

dan juga kerap kali terjadi masalah lantaran enggak sebanding antara produksi telur oleh desakan yang ada di pasar sehingga membuat kelabilan harga yang tak teratur. masa berbalik ke tanah air, mereka membawa serta kausa etnis ayam ini, dan dibesarkan di indonesia serta dikenal atas julukan ayam arab. vaksinasi pun wajib diberikan atas teratur biar ayam joper terlucut dari semua gaya penyakit kalkun. amrullah (2004) meyatakan apabila, tertentu buat ransum broiler, sehingga ransum broiler sudilah (1) menyandang nisbah muatan energi-protein yang diketahui, (2) kandungan proteinnya tinggi untuk menahan pertumbuhannya

...